Onze kernwaarden

 

Om te beschrijven hoe wij ons onderwijs vormgeven, hebben wij vijf kernwaarden vastgesteld. De kernwaarden vormen een leidraad voor onze onderwijsactiviteiten. 

Wij verbinden… 

 • elkaar, ouders, kinderen, team en omgeving. Samen zijn we school. We geven dit vorm dmv samenwerken en samen leren (coöperatieve werkvormen). Er is veel aandacht voor sociaal emotionele vorming. Zo starten we elk schooljaar met de Gouden Weken. Dit zijn eerste schoolweken waarin veel aandacht besteed wordt aan groepsvorming. Er vinden door het schooljaar heen regelmatig schoolbrede en groepsoverstijgende activiteiten plaats, waarbij kinderen uit verschillende groepen elkaar helpen. 

 • de school met de wijk. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun leefomgeving en betrekken deze omgeving actief bij het leerproces. Dit doen we door bijvoorbeeld excursies te organiseren, gastsprekers uit te nodigen en de schoolomgeving schoon te houden. 

Wij geloven… 

 • in de mogelijkheden van kinderen, leerkrachten en ouders. Ieder mens is anders en heeft andere talenten, een eigen manier van leren en meer of minder behoefte aan begeleiding. Wij houden daar rekening mee en kijken wat een ieder nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en met plezier te blijven leren en werken. 

 • in de toekomst. We geven de kinderen de vaardigheden en kennis mee waarmee ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen gaan. Hierbij gebruiken we moderne leermiddelen. 

 • dat ieder mens onderdeel is van de schepping. Wij zijn een open Christelijke school en geven onze identiteit vorm door bijbelverhalen te vertellen, te bidden, Christelijke feestdagen samen te vieren en door onze respectvolle omgang met elkaar. De verhalen uit de bijbel geven ons aanknopingspunten voor het gesprek over zaken die vandaag in de wereld van het kind gebeuren of belangrijk zijn. Wij geven de kinderen mee dat niet alleen wat je ziet belangrijk is, maar ook wat je voelt en gelooft. 

Wij zien… 

 • dat ieder mens gezien wil worden en een kind des te meer. Zien betekent in de eerste plaats dat we kijken wie de ander is en wat hij/zij nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij zien dat iemand ergens beter in wordt en vertellen hem of haar dit ook. Mensen worden daardoor gestimuleerd om zich nog verder te ontwikkelen en groeien in hun zelfvertrouwen. 

 • elkaars talenten en maken daar gebruik van. Iedereen is ergens goed in, samen kunnen we meer. 

 • dat wij leven in een wereld waarin niet ieder mens dezelfde kansen krijgt. Wij zijn ons hiervan bewust en dragen ons steentje bij . Dit doen we door geld en goederen in te zamelen voor diverse doelen; soms dichtbij en soms ver weg. 

 • de gevolgen van ons handelen en stellen dit indien nodig bij. Soms vragen we anderen ons daarbij te helpen. 

Wij vieren… 

 • successen van elkaar, personeel en kinderen op allerlei gebieden; van verjaardag tot diploma, van jubileum tot schoolfeest. 

 • wat we geleerd hebben en zijn daar trots op! Dat kan zijn het halen van een lesdoel of het afsluiten van een project. Regelmatig nodigen we ouders uit om het werk van de kinderen te bewonderen. 

 • ons geloof. In klassenverband of met de hele school staan we stil bij Christelijke feestdagen. 

 • het samenzijn door elkaar welkom te heten en belangstelling voor elkaar te tonen. We starten elke dag in de kring en delen met elkaar wat ons bezighoudt.  

Wij ondernemen… 

 • gerichte stappen om kinderen goed voor te bereiden op een plek in deze steeds veranderende maatschappij. Dit doen we door onze methoden up-to-date te houden, landelijke ontwikkelingen te volgen en gebruik te maken van moderne leermiddelen. 

 • allerlei activiteiten om ons onderwijs uitdagend en afwisselend te houden. Zo werken we regelmatig aan projecten en heeft kunst- en cultuuronderwijs een vaste plek in onze school. We stimuleren een ondernemende houding en bieden ruimte voor initiatieven.