Schooltijden

Maandag          08.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag            08.30 uur – 14.00 uur
Woensdag        08.30 uur – 14.00 uur
Donderdag       08.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag             08.30 uur – 14.00 uur *

* De kinderen van groep 1 gaan op vrijdag van 08.30 uur – 11.30 uur naar school. 

Vanaf 08.20 uur is er inloop voor de groepen 3 t/m 8; dat wil zeggen, dat uw kind direct naar binnen kan gaan en niet hoeft te wachten op de bel. De schoolbel gaat een paar minuten voor aanvang. Op deze manier kunnen de kinderen van de verschillende groepen rustig naar binnen lopen en weten de ouders dat de school gaat beginnen. Wij hopen op deze manier ook te bevorderen dat we direct om 8.30 uur kunnen beginnen. De kinderen worden gedurende deze inloopperiode uitgedaagd d.m.v. een opdracht op het digibord of een spelletje, of ze kunnen even contact met elkaar of met de leerkracht maken. Verzoek is, om de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op school te laten komen; er is voor schooltijd geen pleinwacht/toezicht.

De kleuters worden vanaf 8.20 uur naar de klas gebracht.