Peuteropvang

Peuteropvang 
Binnen kindcentrum de Tol bieden wij peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze opvang biedt kinderen de kans om samen te spelen, te ontdekken en van elkaar te leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren op het gebied van de verzorging en begeleiding van kinderen en zijn geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke weg zal zijn. We werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters. We organiseren voor peuters dagelijks ‘Peuterpret’, met activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer!

De peuteropvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 t/m 12.30 uur. Onze groepsruimtes zijn uitdagend en ontwikkelingsgericht vormgegeven. Er zijn daarvoor verschillende speelhoeken in de groepsruimten gecreëerd. Hier kunnen kinderen meedoen aan gerichte activiteiten en is er ruimte voor vrij spel. Daarnaast hebben alle locaties een aparte buitenruimte voor de kinderen. Elke dag spelen we buiten! Aan het einde van de ochtend eten de kinderen een broodje met de pedagogisch medewerker(s).  

Onze kijk op peuteropvang  
Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen en om zich te mogen ontwikkelen. We werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen. Peuters zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te ontdekken en leren op deze leeftijd om samen te spelen.

Ons aanbod op kindcentrum de Tol
Op de peuteropvang werken wij met het Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma Uk en Puk, een programma dat erop gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Het Uk en Puk activiteitenprogramma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de: 

  • Taalontwikkeling - ontwikkelen van de woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid. 
  • Beginnende rekenvaardigheid - starten met leren tellen, meten en de oriëntatie in ruimte en tijd. 
  • Motorische ontwikkeling – gericht op het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.  
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling - het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. 

Meer informatie of aanmelden 

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent te allen tijde welkom voor een vrijblijvende rondleiding op Kindcentrum de Tol. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. Tijdens dit bezoek kunt u zelf de sfeer proeven en uw vragen voorleggen aan de directeur Sylvia Roofthooft of één van de pedagogisch medewerkers. U kunt een afspraak maken door te bellen met ons kindcentrum (050-4091804) of een mail te sturen naar detol@ckcdrenthe.nl. 

Voor administratieve vragen, kunt u ook contact opnemen met de backoffice van CKC Drenthe kinderopvang, tel. 0592-409865. Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. U kunt het aanmeldformulier hier invullen.