Klankbordgroep

Naast een MR is er op school een KBG (klankbordgroep). Deze groep is samengesteld uit ouders, de oudergeleding van de MR en de directie. Het doel van de klankbordgroep is een grotere groep ouders te betrekken bij het beleid van de school door meningen en gedachten uit te wisselen. In de klankbordgroep zijn de ouders van zoveel mogelijk verschillende groepen vertegenwoordigd. De klankbordgroep vergadert zo’n 6 keer per jaar. Ouders die zitting nemen in de klankbordgroep doet dit in principe voor een periode van 3 jaar.