Drents verkeersveiligheidslabel

Ons kindcentrum draagt het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun beleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moeten we voldoen aan een aantal criteria.

  1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
  2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
  3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
  4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
  5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
  6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.