Ik zoek een basisschool

De Tol is een gezellig, actief kindcentrum, gelegen in de wijk Zuid-Es in Zuidlaren. Volgens het jaarklassensysteem met elementen van groepsoverstijgend onderwijs geven wij basisonderwijs aan zo’n 250 leerlingen, waarbij we aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken team en in nauwe samenwerking met de ouders.  Ook bieden wij voor- en naschoolse opvang aan voor onze leerlingen. 

 Wij vinden het belangrijk dat:  
• de kinderen zich prettig voelen in ons kindcentrum. 
• we de mogelijkheden van kinderen zien en hier op aansluiten. 
• ons onderwijs uitdagend is voor de kinderen en hen motiveert om te leren. 
• we verbonden zijn met de wereld om ons heen. 

Daarom ziet ons onderwijs er zo uit:   
• We geven modern onderwijs in een ruim, fris schoolgebouw. 
• Ons onderwijs heeft een open, christelijk karakter. 
• We bieden onderwijs op maat, zowel voor kinderen die meer begeleiding of uitdaging nodig hebben. 
• Wij hebben veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• We leggen nadrukkelijk verbinding met de schoolomgeving, door excursies, projecten en goede doelen.
• We hebben een bibliotheek in de school en we geven kunst- en cultuuronderwijs. 
• Samenwerkend leren heeft een vaste plek in ons onderwijs. 
• Onze school heeft veel ICT faciliteiten die worden ingezet bij onze lessen.  

Bent u geïnteresseerd in ons kindcentrum? U bent van harte welkom om kennis te maken en eens een kijkje te komen nemen. U kunt bellen of mailen voor het maken van een afspraak: 050 4091804, detol@ckcdrenthe.nl

Met vriendelijke groet, namens het team van De Tol,
Sylvia Roofthooft