Groepen

Groepmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdag
1/2ajuf Milliejuf Lucré juf Lucré juf Lucré juf Lucré 
1/2bjuf Alicejuf Milliejuf Alicejuf Alicejuf Alice
1/2cjuf Jolienjuf Jolienjuf Jolienjuf Renske de Jongejuf Renske de Jonge
3ajuf Kajajuf Kajajuf Jildoujuf Jildoujuf Jildou
3bjuf Anjajuf Anjajuf AnjaJuf JolienJuf Jolien
4juf Mechteldjuf Mechteldjuf Mechteldjuf Milliejuf Mechteld
4/5Juf AletteJuf Alettejuf Alettejuf Alettejuf Alette
5juf Frankajuf Frankajuf Frankajuf Frankajuf Franka/Kaja
6meester Henk Janmeester Henk Janmeester Henk Janmeester Henk Janmeester Henk Jan
7juf Mariekejuf MariekeJuf Mariekejuf Sitajuf Sita
8juf Renske Buurmanjuf Renske Buurmanjuf Renske Buurmanjuf Renske Buurmanjuf Renske Buurman