Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders, aangevuld met een leerkracht. De ouderraad beheert de gelden die binnenkomen zoals vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor de schoolreisjes. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals kerst, Sinterklaas, koningsspelen ect.