Mijn kind gaat naar De Tol

Wij informeren ouders of verzorgers van onze leerlingen op verschillende manieren:

-De leerkracht is het eerste aanspreekpunt en hij/zij onderhoudt het contact over de ontwikkeling van de leerling.
-Via de oudercommunicatie-app Social Schools blijven ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep van hun kind.
-Via de nieuwsbrief houden wij alle ouders op de hoogte van zaken die het gehele kindcentrum aangaan. 
-Op de website wordt belangrijke praktische informatie geplaatst, zoals de schoolgids, het vakantierooster en de jaarkalender.