Mijn kind is leerling

Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch of via de Social Schools app vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. U vindt het verlofformulier in de Social Schools app.

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie16 oktober 202124 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 20219 januari 2022
Voorjaarsvakantie19 februari 202227 februari 2022
Pasen15 april 202218 april 2022
Meivakantie23 april 20228 mei 2022
Hemelvaart26 mei 202227 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie16 juli 202228 augustus 2022Studiedagen
Op de volgende dagen volgt het team scholing en zijn alle kinderen vrij:

Maandag 25 oktober 2021
Woensdag 17 november 2021
Vrijdag 18 februari 2022
Maandag 9 mei 2022
Woensdag 22 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022