MR

De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van het kindcentrum. Elk kindcentrum heeft verplicht een MR. Het MR-werk draait om het aandragen van onderwerpen en het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur / de schooldirectie doet.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Evelyne Hansma (voorzitter) 
Arne Lanting

Personeelsgeleding:
Kaja Simons
Renske Buurman

Ouders kunnen onze MR bereiken via het volgende mailadres: MR.detol@ckcdrenthe.nl